Płacenie podatków, podobnie jak coroczne wypełnianie i składanie rozliczenia PIT to obowiązek każdego polskiego obywatela. Częste zmiany zasad z tym związanych oznaczają jednak, że praktycznie każdego roku powinniśmy zasięgać informacji na temat tego, w jaki sposób mamy się rozliczać. Dzięki temu, unikniemy popełniania błędów, które mogą sprawić nam niemałe problemy. Nikt z nas przecież nie oczekuje z utęsknieniem na to, aby otrzymać wezwanie do urzędu skarbowego w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, czy też ewentualnej korekty zeznania podatkowego. Co zatem warto wiedzieć o rozliczeniu PIT w 2019 roku?

dyskusja1. Kwota wolna od podatku

W porównaniu z rozliczeniem za 2017 rok, zwiększeniu ulega kwota wolna od podatku. Jeszcze rok temu wynosiła ona 6001 złotych, natomiast teraz jest to 2 tysiące złotych więcej. Z tego powodu, niektórzy podatnicy będą mieli możliwość zastosowania wyższej kwoty obniżającej podatek. Większa liczba osób będzie mogła też skorzystać z wyższej kwoty odliczanej od ich podatku.

2. Wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z podatku PIT

Podatnicy powinni być także świadomi tego, że zmienione zostały kwoty, jakie nie podlegają rozliczeniu w deklaracji podatkowej. Są one dużo wyższe i w znaczącej części rozliczane będą przez płatników.

3. Koszty uzyskania przychodów u twórców

Zależnie od branży w jakiej działamy oraz wartości naszych przychodów, wynagrodzenie, które związane jest z korzystaniem albo rozporządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi, w 2018 roku będzie obniżane o 50%, 20% albo o pracownicze koszty uzyskania przychodu. Jeśli ta zmiana nas dotyczy, warto sprawdzić listę zawodów uprzywilejowanych.

4. Ryczałt od najmu

Przychody z czynszu najmu, które nie przekraczają kwoty 100 tysięcy złotych, od tego roku są objęte ryczałtową stawką podatku, która wynosi 8,5%. Jeśli kwota wspomnianego przychodu jest jednak wyższa, stawka ta również wzrasta do 12,5%.

5. Działalność nierejestrowana

Nawet jeśli wykonujemy jakiegoś rodzaju działalność, którą prowadzimy we własnym imieniu oraz na własną rzecz, nie mamy obowiązku zakładania własnej firmy. Jest to działalność nierejestrowana, w przypadku, kiedy nasze przychody z tego tytułu nie są większe niż 1050 złotych. W naszym rozliczeniu podatkowym, są one wówczas zaliczane do innych źródeł przychodu.

6. Umowa o pracy przy zbiorach

W 2018 roku pojawił się nowy rodzaj umowy, czyli tak zwana umowa o pracy przy zbiorach. Może ona być stosowana w gospodarstwach rolnych, a pracownik zatrudniony na jej podstawie rozliczy podatek na własną rękę, jako inne źródło przychodu. W momencie zatrudnienia jest on ubezpieczony w KRUS i ma dowolnie ustalane wynagrodzenie. W związku tym, taką osobę nie obejmują przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego.

7. Dochód przedsiębiorcy a składki ZUS

Do tej pory, składka ZUS od przedsiębiorców miała stałą stawkę. Teraz jednak, jeśli przychód nie będzie wyższy niż 63 tysiące złotych, składka ZUS będzie uzależniona od faktycznych przychodów rocznych z tytułu prowadzenia takiego przedsiębiorstwa.

Polecane wpisy

4 Comments

  1. avatar

    63 tyś to tak niska kwota i co gorsze kwota przychodu, że mało kto faktycznie załapie się na niższy zus.

  2. avatar

    Szykują nam kolejne zmiany od 2019 roku :/

  3. avatar

    Orientujecie się czy w tym roku też będzie można przekazać 1% na jakiś cel charytatywny?

Comments are closed.