Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności gotówkowe zostaną obniżone do 15 tysięcy złotych, obecnie ta kwota wynosi 15 tysięcy euro. To wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatku PIT i CIT ora ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która została już zatwierdzona przez Senat.

Uogólniając nie będzie już można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu płatności dokonanych gotówką, jeśli wartość całej transakcji będzie większa niż 15 tysięcy złotych.

monetyW tym wypadku nie będzie chodzić tylko o pojedyncza płatność, ale o całość transakcji, czyli jeśli płatności dokonywane są w ratach, a ich suma przekroczy 15 tysięcy złotych to i tak będzie trzeba dokonać przelewu. Ważną informacją jest, że to przekazujący gotówkę, a nie jej przyjmujący w przypadku przekazania kwoty wyższej niż 15 tysięcy złotych poniesie tego konsekwencje. Natomiast transakcję, które będą przelewane w walutach obcych zostaną przeliczone na złoty według średniego kursu walutowego podawanego prze Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego transakcję.

Celem wprowadzenia tej Ustawy jest walka z przedsiębiorcami, którzy oszukują i nie płacą podatków oraz nie wykazuj rzeczywistych osiąganych przez firmę dochodów. W Polsce limit płatności gotówkowych jest największy w Unii Europejskiej, dlatego wprowadzenie mniejszego limitu może pomóc ograniczyć szarą strefę. Jednak eksperci twierdzą, że jeśli ktoś nie będzie chciał zapłacić podatku za przeprowadzoną transakcję to i tak rozliczy płatność gotówką.

Wprowadzenie limitu płatności gotówkowej do 15 tysięcy złotych ma pozytywnie wpłynąć na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, przynieść większe wpływy do budżetu państwa, a przede wszystkim ograniczyć liczbę fałszywych i fikcyjnych transakcji oraz wyłudzeń VAT.

Polecane wpisy