Polacy coraz częściej zakładają swoje firmy. Według niektórych zdecydowanie bardziej opłaca się działać na własny rachunek niż, pracować u kogoś za najniższą krajową. Jednak, aby założyć i prowadzić własny biznes trzeba mieć nie tylko pomysł, ale i wiedzę. 

Zakładając własną działalność gospodarczą musimy wybrać dwa podstawowe zagadnienia: branżę i formę prawną prowadzonej działalności.

Branża

zlotowkiNa początku musimy zastanowić się w jakiej branży chcemy prowadzić swoją działalność. Przy tym jednak powinniśmy pamiętać, by zapoznać się z przepisami prawnymi, gdyż do prowadzenia wybranego przez nas biznesu, mogą być potrzebne koncesje, czy różnego rodzaju zezwolenia.

Koncesja taka przyda nam się w przypadku chęci prowadzenia kasyna, czy innego lokalu z grami, wytwarzania i sprzedaży broni, amunicji czy materiałów wybuchowych.  Jeśli chodzi o zezwolenie to jest nam potrzebne w momencie prowadzenia działalności w zakresie ujętym w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Aby rozpocząć działalność w zakresie np. kontroli pojazdów, szkoły jazdy czy wytwarzania wyrobów tytoniowych należy uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Aby uzyskać wszystkie powyższe pozwolenia należy zwrócić się do właściwego organu z odpowiednim wnioskiem. Jeśli chodzi natomiast o działalność regulowaną należy jedynie złożyć oświadczenie, że spełniliśmy wszelkie wymogi.

Wymogi prawne

Następnym krokiem w rozpoczęciu działalność gospodarczej jest wybór formy prawnej. Firma może zacząć działać w dniu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub zaraz po wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Od 2009 roku przedsiębiorcy mają ułatwione zadanie, ponieważ do dziś obowiązuje zasada „jednego okienka” jeśli chodzi o rejestrację działalności. Dotyczy to podmiotów, które wymagają wpisu do ewidencji bądź do KRS.

mlot-ksiazki

Wpis do ewidencji dotyczy właścicieli firm, którzy w rozumieniu prawa są osobami fizycznymi. Taką ewidencję prowadzi gmina (art. 7a ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalność gospodarczej). Taki wniosek nie podlega opłacie. Tego rodzaju wniosek jest równorzędny ze zgłoszeniem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem aktualizacyjnym bądź identyfikacyjnym, który określają przepisy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatnika i podatnika. Wyżej wymieniony wniosek będzie również równoznaczny ze zgłoszeniem składek płatnika, bądź jego zmiany w związku z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak póki co musimy samodzielnie zgłosić płatnika składek do ZUS, oraz płatnika podatku od towarów i usług. To ostatnie zgłoszenie będzie nas kosztować 160 zł.

Jeśli planujemy założyć działalność w formie spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, czy kapitałowej: akcyjnej, czy tez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy złożyć wniosek do KRS. To sądy rejonowe, czyli gospodarcze prowadzą rejestr w swoim systemie informatycznym i obejmują swoim zasięgiem województwa, bądź ich część i to właśnie tam należy szukać właściwych formularzy.

Jeśli już będziemy mieć swoją branżę, biznes plan i wybierzemy interesującą nas formę prawną, możemy dokonywać wszelkich formalności w urzędach i sądach. Teraz należy nie tylko pilnować, aby nasz biznes przynosił dochód, ale by mieć pieczę nad wszelkimi formalnościami wynikającymi z przepisów prawnych.

Polecane wpisy

1 Comment

  1. avatar

    Od zabezpieczenia finansowego działalności na 6-12 miesięcy. Na początku zawsze jest najtrudniej i bez zachowania płynności finansowej byłoby ciężko realizować zadania, na pewno są możliwości kredytowania ale takie rzeczy na krótką metę trzeba mieć zawsze kapitał własny.

Comments are closed.